; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքագիտության ամբիոնում։ Ունի քաղաքագիտության մագիստրոսի աստիճան։

2006թ.-ից աշխատել է «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի Հայագիտական կենտրոնում: 2012թ.-ից՝ «Նորավանք» ԳԿՀ-ի գիտական-փորձագիտական խորհրդի քարտուղարը։

Հարյուրից ավելի հոդվածների ու զեկույցների հեղինակ է:

Գրքեր

 1. Ջավախահայության որոշ հիմնախնդիրներ. Ջավախահայության դավանանքային և տեղեկատվական վիճակի ուսումնասիրություն, Երևան, 2009 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի)։
   

 2. Հայկական տեղեկատվական համայնքային ռեսուրսները հետխորհրդային երկրներում, Երևան, 2009, հեղինակային խումբ՝ Աննա Ժամակոչյան (համակարգող), Դիանա Գալստյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Սոնա Մանուսյան, Վահրամ Հովյան։ 
   

 3. Հետխորհրդային երկրների հայկական համայնքների ինքնության խնդիրները և տեղեկատվական ռեսուրսները, Երևան, 2010, հեղինակային խումբ՝ Աննա Ժամակոչյան (ղեկավար), Դիանա Գալստյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Սոնա Մանուսյան, Վահրամ Հովյան։
   

 4. Ռուսաստանի Դաշնության հայության կրոնադավանանքային կողմնորոշումները, Երևան, 2011 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի)։
   

 5. Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները և հնարավորությունները, Երևան, 2011, հեղինակային խումբ՝ Արեստակես Սիմավորյան (ղեկավար), Գագիկ Հարությունյան, Էդուարդ Լ. Դանիելյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ռուբեն Մելքոնյան, Վահրամ Հովյան։
   

 6. Արևելյան Եվրոպայի հայ համայնքների խնդիրները, Երևան, 2011, հեղինակային խումբ՝ Աննա Ժամակոչյան (ղեկավար), Արա Պապյան, Արեստակես Սիմավորյան, Դիանա Գալստյան, Էդվարդ Բադալյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Վահրամ Հովյան, Տիգրան Ղանալանյան։ 
   

 7. Հայ կաթողիկե և ավետարանական համայնքները Թուրքիայում. ժամանակակից միտումներ, Երևան, 2012 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի)։
   

 8. Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրությունը. կազմակերպչական խնդիրներ և համագործակցության հեռանկարներ, Երևան, 2013թ., հեղինակային խումբ՝ Գագիկ Հարությունյան, Արեստակես Սիմավորյան, Վահրամ Հովյան, Տիգրան Ղանալանյան։
   

 9. Արտերկրի հայագիտական կենտրոնները. ներուժի գնահատում, Երևան, 2014 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի և Տիգրան Ղանալանյանի
   

 10. Իսրայելի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքականությունը սփյուռքի նկատմամբ, Երևան, 2017 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի և Կարեն Վերանյանի)։
   

 11. Կրիտիկական ենթակառուցվածքներ և ազգային անվտանգություն, Երևան, «ԱՁ Վարդան Մկրտչյան», 2018, հեղինակային խումբ՝ Գագիկ Հարությունյան, Արա Մարջանյան, Կարեն Վերանյան, Տաթևիկ Քարաուղլանյան, Արեստակես Սիմավորյան, Վահրամ Հովյան, Սամվել Մանուկյան, Անդրանիկ Հովհաննիսյան, Դիանա Գալստյան, Լիլիթ Հակոբյան, Սամվել Մարտիրոսյան, Վահագն Ագլյան, Աշոտ Թևիկյան։ 
   

 12. Հայրենիք-Սփյուռք համագործակցության մոդելները, Երևան, 2018 (համահեղինակությամբ Արեստակես Սիմավորյանի)։ 


   

Ռուսաստան-Ֆինլանդիա հարաբերություններն արդի փուլում

ԵՄ-ի հետ բարդ հարաբերությունները չեն նշանակում նույնքան բարդ հարաբերություններ առանձին...

Մոսկվա-Թեհրան հարաբերությունների օրակարգը

Ռուս-իրանական հարաբերությունները զարգանում են փոխշահավետության հունով

Եվրոպական արձագանքները հետպատերազմական խնդիրներին

Արցախի դեմ ագրեսիայի հետևանքները շարունակում են օրակարգային մնալ