; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Օրբելի Վերլուծական կենտրոն

Համավարակը որպես անորոշություն

Մեր դիտարկումները փաստում են, որ անվտանգության միջոցառումների պահանջներին հոժարակամ չհե...

Հայաստանի հարևանները համավարակից հետո

Համավարակը խորն ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի հարևան պետությունների ներքին ու արտաքի...

Հեռավար կրթությունը Հայաստանում

Հեռավար կրթության անհրաժեշտությունը ստեղծված իրավիճակում և դրա շարունակությունն ապագայո...